Bestuursmededelingen

Aankondiging Contributiebetaling

Alle voorbereidingen voor het seizoen 2019-2020 zijn inmiddels al weer in volle gang.

Zo wil het bestuur een ieder op dit moment ook alvast attenderen op de contributiebetaling. In de eerste week van juli ontvangen alle leden een e-mail of sms bericht van Club Collect over de wijze waarop de contributie voor het nieuwe seizoen kan worden voldaan. Leden kunnen via het bericht inloggen bij ClubCollect en een keuze maken voor betaling in termijnen, of betaling ineens. Wordt er geen keuze gemaakt tussen deze twee mogelijkheden, dan wordt het volledig bedrag begin augustus via automatische incasso geïncasseerd.

Mocht je 16 juli 2019 nog geen e-mail of sms bericht hebben ontvangen, neem dan contact met ons op via penningmeester@svhoofddorp.nl Waarschijnlijk hebben we dan in onze administratie onjuiste of verouderde persoonsgegevens, waardoor wij je niet hebben kunnen bereiken.

Voor eventuele vragen over de contributiebetaling of over recht op vermindering van het contributiebedrag, verwijzen we je graag naar de informatie hierover op een ander gedeelte van onze website: https://www.svhoofddorp.nl/contributie

Voorkom in ieder geval dat je bij het begin van de competitie niet speelgerechtigd bent, omdat je de contributie nog niet hebt voldaan!

Namens het bestuur van S.V. Hoofddorp

John Haakman – Secretaris