Senioren TOP NIEUWS

“Aangepast corona protocol – trainingen voor jeugd- en seniorenteams”

Opstarten trainingen voor jeugd en senioren, wat bekent dat?

Welke teams kunnen weer gaan trainen?

Voor de jeugdteams is het vanaf woensdag 29 april al weer mogelijk om te trainen. Seniorenteams kunnen vanaf maandag 11 mei weer opstarten. Voor zowel jeugd- als seniorenteams geldt dat trainen alleen mogelijk is als het team zich heeft aangemeld bij de coördinator van hun leeftijdssectie of wedstrijdsecretaris. Teams die zich niet aanmelden kunnen niet trainen.

Voor de jeugdteams blijft het trainingsschema, zoals dat eerder dit seizoen is gemaakt, van toepassing. Jeugdteams die willen trainen kunnen dus trainen op de normale tijden waarop ze, voordat de lock-down begon, trainden. De veldindeling volgens dit schema blijft voor de jeugdteams ongewijzigd van toepassing.

Seniorenteams die graag willen trainen kunnen dat kenbaar maken bij hun wedstrijdsecretaris. Voor deze seniorenteams wordt dan in het trainingsschema een specifiek tijdstip en een (deel van een) veld gereserveerd.

Trainen kan in principe totdat de zomervakantie begint. Vrijdag 3 juli zijn dus de laatste trainingen. Of we ook in de zomervakantie nog activiteiten gaan inplannen zullen we tzt, in overleg met vrijwilligers en leden, beoordelen.

Vanuit de vereniging zijn er tijdens trainingstijden corona-coördinatoren op het complex aanwezig. Deze corona-coördinatoren zijn duidelijk herkenbaar. Instructies van de corona-coördinatoren dienen ten alle tijden opgevolgd te worden. De corona-coördinatoren hebben als taak om er voor te zorgen dat iedereen zich aan de regels en protocollen houdt. Zij zullen onder meer toezien dat, zowel op als buiten het veld, 1.5 meter afstand gehouden wordt.

Instructies aan de spelers

Het is niet toegestaan om buiten de aangewezen trainingstijden van je eigen team je op het complex te begeven. Kom dus alleen naar het complex als jouw team traint.

Kom niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van jouw training naar het complex. Wacht samen met je teamgenoten en trainer/leider achter de poort totdat je team compleet is. Voor ouder dan 12 jaar geldt: houd hierbij 1.5 meter afstand van elkaar. Ga dus niet voordat je training begint al naar het veld om daar aan de zijlijn te wachten of om alvast warm te lopen. Ga pas, samen met je teamgenoten en trainer/leider, naar het veld op het moment dat het team dat daar voor jou trainde klaar is en alles heeft opgeruimd.

Spelers dienen zich thuis om te kleden, zowel voor als na de training. Er wordt thuis gedoucht.

Spelers wordt dringend verzocht om na afloop van de training niet te blijven hangen maar zo snel mogelijk naar huis te gaan. Het clubgebouw, de kantine en de kleedkamers blijven gesloten. Het is niet toegestaan om, anders dan een flesje water of sportdrank, zelf eten of drinken mee te nemen om dat voor of na de training op het complex (bijvoorbeeld langs het veld of op het terras) te nuttigen.

Gebruik van toilet wordt sterk afgeraden. Ga voordat je naar de training gaat dus thuis naar het toilet. Alleen voor de hele hoge nood zullen de toiletten in de gang van de kleedkamers bereikbaar zijn. Uiteraard was je je handen na gebruik van het toilet!

Tegenover het toilet, in de gang van de kleedkamers,vind je EHBO materiaal (mocht dat nodig zijn).

Spelers van 13 jaar en ouder (inclusief senioren) zorgen ervoor dat ze 1.5 meter afstand houden, zowel tijdens het trainen als bij het betreden en verlaten van het complex. Tijdens trainingen van deze teams worden dus geen partijen gespeeld en geen trainingsvormen waarbij spelers binnen de 1.5 meter van elkaar komen. De corona-coördinatoren zullen erop toezien dat iedereen zich hier aan houdt (en maatregelen nemen indien dit nodig is).

Teams met spelers van 13 jaar en ouder (inclusief senioren) mogen geen (onderlinge) oefenwedstrijden spelen. Wij raden alle spelers aan om zelf een bidon of flesje met drinken mee te nemen. Het is niet toegestaan om uit flesjes of bidons van andere spelers te drinken. Zet je naam op de bidon of drinkfles zodat duidelijk is welke bidon of drinkfles van wie is.

Instructies aan de trainers

Vanuit S.V. Hoofddorp ontvangen de trainers instructies zodat de trainingen ook daadwerkelijk volgens de regels kunnen worden gegeven. Seniorenteams ontvangen deze instructies ook.

Trainers doen niet actief mee in spelvormen / oefeningen. Zowel in de jongere teams (t/m Onder 12 teams) en de oudere teams. Trainers onderling houden de 1.5 meter afstand in acht. Dus als er bijvoorbeeld al een trainer in de ballencontainer is dan wacht de andere trainer tot de eerstgenoemde trainer daar weer weg is.

Wie geen oefenstof heeft, of wie het moeilijk vindt om passende oefenstof te bedenken, kan hierbij ondersteuning krijgen. Ook op de website van de KNVB en via de Rinus app (gratis) kun je tips krijgen.

Bij elke training van jeugdteams geldt dat er tenminste twee trainers/leiders aanwezig zijn. Als er onverhoopt iets met een van de kinderen gebeurt kan een van de twee trainers/leiders voor dit kind zorgen zonder dat de rest van de groep alleen achter blijft.

Ballen die naar een ander (deel van het) veld gaan worden niet gehaald maar terug geschoten door het team dat daar traint.

Trainers/leiders worden verzocht, nadat de laatste speler is vertrokken, zelf ook zo snel mogelijk te vertrekken en niet te blijven hangen.

Geen ouders langs de lijn

Premier Rutte in de persconferentie op 21 april heel duidelijk: “We willen geen ouders langs de lijn zien.” Aan deze boodschap gaan wij ons houden. Uitzonderingen maken wij niet.

Ouders hebben (behalve de trainer/leider) geen toegang tot ons complex. Als je met de auto je kind(eren) komt brengen kun je hen op de parkeerplaats afzetten (voor de slagboom). De kinderen lopen dan zelf van de slagboom naar het toegangshek. De trainer/leider vangt de kinderen op waarna de trainer/leider de kinderen meeneemt naar het veld. Na afloop van de training zullen de trainer/leider de kinderen naar de uitgang van het complex brengen. Voor de Benjamini’s die op zaterdagochtend trainen geldt dat de trainers op de kinderen wachten bij de slagboom en ze na de training ook daar weer terugbrengen.

Fietsenstalling

Spelers, trainers en leiders die met de fiets/scooter komen kunnen hun fiets parkeren op het terrein van de extra parkeerplaatsen (voor de slagboom). Fietsen en scooters worden dus niet geparkeerd in de fietsenstalling. De fietsenstalling is met rood/wit lint afgezet. Gelieve de route via het S.V. Hoofddorp wandel/fietspad niet te gebruiken omdat het dan onmogelijk wordt om voldoende afstand van elkaar te houden. Ouders die kinderen op de fiets komen ophalen wachten ook voor de slagboom op de parkeerplaats.

Het is dus NIET de bedoeling dat ouders tussen de slagboom en het toegangshek of in de fietsenstalling op hun kinderen wachten. Wachten op kinderen kan op de parkeerplaats waar iedereen voldoende afstand van elkaar kan houden. Ouders die met de auto hun kind op komen halen wordt verzocht om in de auto te wachten.

Ziek

Voor iedereen (dus voor spelers en trainer/leider) geldt dat als je ziek bent, of verkoudheidsklachten hebt, je thuis blijft en niet aan de training deelneemt. Ook als een gezinslid of huisgenoot ziek is, of verkoudheidsklachten heeft, word je geacht thuis te blijven. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het corona-virus.

Meld je van tevoren wel even af bij je trainer/leider.

Handhaving

Het succesvol slagen van de trainingen voor jeugd en senioren hangt grotendeels samen met het gedrag van de spelers maar ook van de ouders. We vragen iedereen zich aan de regels te houden. Doe je dat niet dan kan je, of, in het geval van een ouder die zich niet aan de regels houdt, zijn of haar kind niet (meer) deelnemen aan de trainingen en wordt de toegang tot het sportcomplex ontzegd. Eventuele boetes die aan de club worden opgelegd zullen op de betrokkenen worden verhaald.

MOGELIJK WORDT DIT DOCUMENT NOG AANGEPAST.

LEES OOK HET SPORTPROTOCOL OP WWW.NOCNSF.NL/SPORTPROTOCOL