Mededelingen TOP NIEUWS

Aanbrengen LED verlichting

Aanvang werkzaamheden op 4 november

Tijdens de afgelopen Ledenvergadering hebben wij iedereen al geïnformeerd over een tweetal energie besparende maatregelen op ons sportcomplex. Inmiddels zijn de offertes hiervoor uitgevraagd en beoordeeld, en zijn de financieringsmogelijkheden onderzocht.
Daarnaast zijn ook de SDE+ en de BOSA subsidie aangevraagd en zijn deze door het Ministerie aan ons toegekend. Tijd dus om met de daadwerkelijke uitvoering van de plannen te beginnen.

We starten op woensdag 4 november a.s. met het vervangen van de veldverlichting op veld 1, 2, 7 en 8. De bestaande verlichtingsarmaturen worden vervangen door energiezuinige LED armaturen.De planning is dat de werkzaamheden uiterlijk donderdag 12 november zijn afgerond. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen de velden tijdelijk niet worden gebruikt voor trainingen. De betreffende teams worden hier individueel over benaderd.

De tweede stap is het aanbrengen van zonnepanelen op ons clubgebouw, waarmee we aan onze eigen energievraag kunnen voorzien maar ook een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Vanwege de Corona willen we met de investering in zonnepanelen echter nog even wachten totdat we wat meer duidelijkheid hebben op de financiële impact die Corona heeft op onze exploitatie.