Uitstel najaars algemene ledenvergadering
Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

Uitstel najaars algemene ledenvergadering

Door de coronamaatregelen is het bestuur helaas genoodzaakt de Algemene Najaars Ledenvergadering voorlopig uit te stellen.
Dit vanwege de beperking van maximaal 30 personen bij bijeenkomsten, waaronder vergaderingen.
De huidige verwachting is dat we de vergadering pas eind januari 2021 mogen organiseren.
Via onze website houden we u op de hoogte van de nieuwe datum.

De tweede week van december zijn voor belangstellende wel alvast de vergaderstukken op te vragen via: bestuur@svhoofddorp.nl

Deze bestaan uit:

  • het jaarverslag over het seizoen 2019-2020
  • het financieel jaarverslag 2019-2020
  • de notulen van de Algemene Voorjaars Ledenvergadering van 6 juli 2020
  • het voorstel van het Bestuur voor het beleidsplan S.V. Hoofddorp 2021-2025