Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

Algemene najaars ledenvergadering 2020 definitief uitgesteld

Vanwege de Corona maatregelen heeft de Algemene Najaars Ledenvergadering 2020 in december geen doorgang kunnen vinden.

Binnen de maatregelen bleek het namelijk niet mogelijk de vergadering fysiek in ons clubgebouw te organiseren.
Op basis van de vooruitzichten lag het ook niet in de lijn van verwachting dat op korte termijn de vergadering alsnog fysiek plaats kon vinden.

Het bestuur zocht daarom naar mogelijkheden om de vergadering toch te kunnen organiseren.
Alhoewel het bestuur daarbij op basis van de Corona-spoedwet gerechtigd was om te kiezen voor een digitale wijze van vergaderen, had dat niet de voorkeur. Niet alle leden zijn namelijk in de gelegenheid om de vergadering digitaal bij te wonen, of missen daarvoor de benodigde kennis en vaardigheden. Maar ook ziet het bestuur de vergadering juist als een moment om elkaar te ontmoeten en te spreken. Het bestuur gaf daarom de voorkeur de Ledenvergadering voorlopig uit te stellen, en eventueel te koppelen aan de Algemene Voorjaars Ledenvergadering.

Alvorens daarin een besluit te nemen wilde het bestuur eerst haar leden hierover raadplegen via een enquête.

Deze enquête heeft in de afgelopen twee weken plaatsgevonden.

De uitslag hiervan is dat ook de leden er de voorkeur aan geven om de Ledenvergadering uit te stellen en te koppelen aan de Algemene Voorjaars Ledenvergadering 2021.

 

De vergadering wordt daarom definitief uitgesteld tot mei 2021.