Mededelingen TOP NIEUWS

Strenge handhaving en sluiting complex buiten trainingstijden

Mededeling van onze voorzitter

Als voetbalclub hebben wij gastvrijheid hoog in ons vaandel staan. Daarom hebben wij altijd oogluikend toegestaan dat jeugd, op tijden dat er niet getraind wordt, lekker een balletje kan trappen op ons complex. Helaas zijn er de afgelopen periode meerdere incidenten geweest waarbij vrijwilligers (en bestuursleden) onheus bejegend zijn door gebruikers / bezoekers van ons complex.

Vrijdagmiddag heeft er een incident plaatsgevonden op ons complex waarbij een groep bezoekers een andere groep bezoekers heeft bedreigd. Gezien de ernst van de situatie, is door meerdere personen van de laatste groep aangifte gedaan bij de politie. Wij hebben de politie, die onderzoek doet naar dit incident, inmiddels meerdere keren gesproken en op bezoek gehad. De politie heeft ons laten weten dat zij dit incident zeer serieus nemen. Dit incident, samen met een aantal eerdere voorvallen, noodzaakt ons om de komende periode drastische maatregelen te nemen: de poortjes aan de zijkanten van ons complex gaan met een ketting op slot en de hoofdpoort blijft buiten trainingstijden op slot. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat de politie en de boaโ€™s in de komende periode effectief kunnen handhaven. En, en dat raakt mij het meest, om de veiligheid van onze vrijwilligers te kunnen waarborgenโ€ฆ

Iedereen die zich ongeoorloofd (dus niet als lid of vrijwilliger in door de club georganiseerde activiteiten) op ons complex bevindt, loopt het risico een boete te krijgen. Wij hebben de wijkagent en Handhaving gevraagd om actief toe te zien op ongeoorloofde aanwezigheid op ons complex. Wij zullen zelf ook melding maken van overtredingen. Personen die de politie of boaโ€™s aantreffen op tijden dat het complex afgesloten is, en die geen onderdeel uitmaken van door SV Hoofddorp georganiseerde verenigingsactiviteiten, zullen geen waarschuwing krijgen, maar meteen een boete. De boete bedraagt minimaal 90 euro (exclusief administratiekosten).

Als voorzitter van SV Hoofddorp vind ik het heel erg jammer dat wij deze maatregel hebben moeten nemen. Hiermee ontnemen wij een grote groep leden en andere voetballiefhebbers de mogelijkheid om lekker een balletje te kunnen trappen op tijden dat ons complex niet gebruikt wordt voor verenigingsactiviteiten. Zeker in de crocusvakantie, met mooi weer in het vooruitzicht, en met de beperkingen die al gelden in verband met Corona, zou het mooi geweest zijn als wij als vereniging ons soepele gedoogbeleid voort hadden kunnen zetten. Gezien de ernst van het incident dat afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden kunnen wij echter niets anders dan dit. De veiligheid van onze leden, en vooral die van de grote groep vrijwilligers – die in hun eigen tijd onze (jeugd-)leden helpen om ervoor te zorgen dat er, binnen de geldende Corona maatregelen, toch nog zoveel mogelijk gevoetbald kan worden, gaat boven gastvrijheid! Het spijt me โ€“ en het doet me pijn โ€“ dat de goedwillende meerderheid door deze maatregel (weer eens) de dupe is van een kleine groep raddraaiers die het schijnbaar normaal vindt om anderen te bedreigen en te treiteren.

Ik reken op jullie begrip en vooral op jullie medewerking!

Namens het bestuur van SV Hoofddorp

Met sportieve groet,

Serge de Reus – voorzitter