Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

Financiële gevolgen van de Corona crisis voor S.V. Hoofddorp

Al vanaf oktober 2020 ligt het amateurvoetbal volledig plat en worden er geen competitiewedstrijden meer gespeeld. Als vereniging worden we hierdoor niet alleen sportief getroffen, maar zeker ook financieel heeft deze voetballoze periode grote gevolgen. De sportieve gevolgen zijn voor al onze leden al langere tijd merkbaar, maar hoe wij er als vereniging financieel voor staan en waarom we onze leden de contributie niet terug kunnen betalen is niet voor iedereen duidelijk. Met dit artikel willen we jullie daarom meenemen in het verdienmodel van S.V. Hoofddorp.

Weegschaal:
Om als vereniging te kunnen blijven voortbestaan moeten onze inkomsten en uitgaven goed in balans zijn met elkaar.  Door de voetballoze periode is dit echter in onbalans geraakt. Het grootste deel van onze kosten zijn namelijk vaste kosten. Denk hierbij aan de huur voor de velden, de kosten van ons clubgebouw (rente, OZB, vast recht voor gas, water en elektriciteit), verzekeringspremies, bijdragen die we als vereniging moeten betalen aan de KNVB, enz, enz. Ondanks dat er niet gevoetbald kon worden. liepen deze kosten toch gewoon door.
Veel inkomsten daarentegen (denk hierbij met name aan de kantine-inkomsten, maar ook aan inkomsten uit evenementen en sponsoring) liepen sterk terug of zijn zelfs compleet weg gevallen. Deze inkomsten hadden we, naast de contributies, juist heel hard nodig voor een sluitende begroting. De weegschaal is dus al in onbalans geraakt, en volledige of gedeeltelijke restitutie van de contributie zou dit nog verder in onbalans brengen en het voortbestaan van onze vereniging bedreigen. Hoe graag we als bestuur anders zouden willen melden aan onze leden, is restitutie dus ook echt niet mogelijk.

Besparingen:
Als bestuur zijn we druk bezig om, waar mogelijk, kostenbesparingen te realiseren en de cashflow te verbeteren. Daarnaast onderzoeken wij alle mogelijkheden tot (overheids)steun om zodoende de weegschaal weer enigszins in balans te brengen. We doen er in ieder geval alles aan het seizoen met een zo klein mogelijk negatief resultaat af te sluiten. We hopen echter ook dat het ons gaat lukken om het seizoen toch nog positief af te sluiten. Als dit lukt dan komen wij in de Ledenvergadering met een voorstel hoe dit ten gunste moet komen van onze leden.

Vragen of verdere toelichting:
Het Bestuur is iedere maandagavond tussen 19:30 en 20:30 uur aanwezig in het clubgebouw om eventueel verdere uitleg te geven hierover, en/of vragen te beantwoorden.