Mededelingen TOP NIEUWS

Gedragscodecommissie & Vertrouwenspersoon S.V. Hoofddorp seizoen 2021-2022

Net als jullie allemaal verlangen wij weer naar een seizoen vol mooie, opmerkelijke, memorabele en sportieve hoogtepunten op het voetbalveld. Spanning en emotie horen daarbij maar altijd met respect naar elkaar en voor anderen!

Rol van de Gedragscodecommissie.

Wij, de leden van de GC, zijn zélf niet (meer) actief binnen de lijnen maar leveren vanaf de kant een bijdrage aan jullie spelvreugde en dat van jullie teambegeleiders, trainers, toeschouwers, tegenstanders en spelleiders.

Voor wie zijn wij er ?

Wij zijn er voor jullie de spelers, jullie teambegeleiders, trainers, toeschouwers, spelleiders of scheidsrechters.

Waarom zijn wij er ?

Omdat wij het spelplezier voor iedereen binnen en buiten de lijnen, willen stimuleren én de plezier bedervende aspecten willen terugdringen.

Hoe doen wij dat ?

Door onze werkwijze én onszelf te presenteren aan jullie, zodat iedereen ons herkent én kan benaderen zodra een situatie daarom vraagt.

Wat is onze tactiek ?

Vanuit de overtuiging dat  “de aanval de beste verdediging is”, houden wij ervan om vervelende situaties  vóór te zijn door de sfeer op en rond het speelveld optimaal positief te beïnvloeden. Daartoe bieden wij voorlichting, uitleg en ondersteuning aan jeugdcoördnatoren, leiders, trainers en scheidsrechters hoe zij het beste kunnen omgaan met al die randzaken, die het spelplezier van iedereen op en rond het veld kunnen bevorderen. We spelen zowel ‘uit’ als ‘thuis’, hetgeen zoveel wil zeggen dat wij ook kennis nemen van wat er bij andere verenigingen gebeurd. Zowel om van hen te leren, als om hen te helpen.

Waarmee kan je bij ons terecht ?

Wij nemen jullie vragen, opmerkingen en signalen rondom het thema Sportiviteit en Respect serieus. Dat wil niet zeggen dat wij ook altijd zélf tot inhoudelijke afhandeling overgaan. Ongewenst gedrag op een respectvolle wijze onderling direct met elkaar bespreken, voorkomt al vaak escalatie. Is daar géén gelegenheid toe, dan is er ondersteuning vanuit het wedstrijdsecretariaat en jeugdcoördinatoren mogelijk. Als uiterste mogelijkheid kan de Gedragscodecommissie kwesties in behandeling.

Bij wie kan je terecht ?

Contact leggen met de gedragscodecommisie gaat eenvoudig met een e-mail aan gedragscode@svhoofddorp.nl. Zorg ervoor dat in jouw bericht ook jouw contactgegevens vermeld staan, zodat wij contact kunnen leggen!

Jos van Bakel
Jeroen Biesheuvel
René den Rooijen
Edward Scholtus

De rol van de Vertrouwenspersoon

Leden van S.V. Hoofddorp, of hun wettelijke vertegenwoordigers, die daar de behoefte aan hebben kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de vereniging. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de organisatie en werkt geheel onafhankelijk.

Wat is de rol ?

De rol van de vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van de vereniging heeft afgespeeld.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Wat zijn de taken ?

Aanspreekpunt voor leden, donateurs, ouders en vrijwilligers bij problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.

  • Begeleiden van de aangever in het verder verloop van de melding.
  • Bemiddelen, beantwoorden van vragen en doorverwijzen naar hulpinstanties ( Sportbonden, NOC-NSF) indien nodig.
  • De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid gegarandeerd is.
  • Van alle zaken wordt een eenvoudige rapportage bijgehouden.
  • De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er een melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit.

Hoe gaat dat in zijn werk ?

De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van de vereniging.

  • De vertrouwenspersoon werkt zoveel mogelijk volgens het protocol voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van NOC-NSF. De Vertrouwenspersoon heeft de cursus “Vertrouwens Contact Persoon (VCP) in de Sport”, georganiseerd door NOC-NSF, gevolgd.
  • Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd, dan kan, op verzoek van de betrokkene, de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze wijst de melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid een vertrouwenspersoon in te schakelen.
  • De vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid in overleg met de vereniging en op kosten van de vereniging extern advies in te schakelen indien hij/zij dit in een hem/haar voorgelegde zaak nodig acht.
  • Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging geeft de vertrouwenspersoon jaarlijks het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het bestuur.

Bij wie kan je terecht ? De vertrouwenspersoon voor S.V. Hoofddorp is:

Mariska Meijer

Mariska Meijer, e-mail: info.mystone@kpnmail.nl, tel: 06-11270873