Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

Algemene Najaars Ledenvergadering 2021

De algemene najaars ledenvergadering staat weer op de agenda.
Kom ook en maak gebruik van de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met bestuursleden en club functionarissen.

Datum: maandag 13 december 2021
Tijdstip: 20:00 uur
Plaats: Kantine van het clubgebouw

O.a. worden de volgende agendapunten behandeld:

* Financieel Jaarverslag over het seizoen 2020-2021
* Voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging naar aanleiding van de invoer van de WBTR
* Uitreiking van de verenigingsonderscheidingen
* (her)verkiezing van bestuursleden

De vergaderstukken kunnen twee weken voor de vergadering worden opgevraagd bij het bestuur via bestuur@svhoofddorp.nl