Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

In memoriam: Jan Moerman

IN MEMORIAM

Het bestuur van S.V. Hoofddorp heeft op 9 december j.l. het trieste bericht ontvangen dat op 71 jarige leeftijd is overleden

Jan Moerman

Jan maakte eind jaren 80 en begin jaren 90 deel uit van ons Jeugdbestuur.

De laatste jaren was hij vaak op ons sportcomplex om de activiteiten van zijn
zoon Ferry of kleinzoon Vinn te bewonderen.

Wij betuigen de familie van Jan onze oprechte deelneming en wensen hun veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Bestuur en leden van SV. Hoofddorp