Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

UPDATE 18-12-2021: Algemene Najaars Ledenvergadering 2021 GEANNULEERD!

Naar aanleiding van de nieuwe Coronamaatregelen is de Algemene Najaars Ledenvergadering helaas geannuleerd

Vanwege de nieuwe Corona maatregelen heeft het Bestuur besloten de Algemene Najaars Ledenvergadering uit te stellen.
De vergadering staat nu gepland voor Zondag 19 december a.s. om 12:30 uur in de kantine van ons clubgebouw.

Agenda:

 • Notulen Algemene Voorjaars Ledenvergadering
 • Behandeling Jaarverslag over het seizoen 2020-2021
 • Behandeling Financieel Jaarverslag over het seizoen 2020-2021
 • Verslag van de Kascommissie
 • Behandeling voorstel tot wijziging van de Statuten van de vereniging
 • Uitleg rol van de Gedrag Code Commissie
 • Uitreiking van de lidmaatschapsspelden
 • Officiële verenigingsonderscheidingen
 • (her)verkiezing bestuursleden:
  Marleen van Poelgeest (Secretaris Jeugd)

Toegang alleen met geldig Corona Toegang Bewijs !!

De vergaderstukken zijn vanaf zondag 5 december op te vragen via bestuur@svhoofddorp.nl

Graag tot dan,

Bestuur S.V. Hoofddorp