Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

Algemene Najaars Ledenvergadering 2021 opnieuw vastgesteld

Vanwege de Corona maatregelen hebben we helaas de Algemene Najaars Ledenvergadering van december uit moeten stellen. Omdat op dinsdag 25 januari 2022 versoepelingen in de maatregelen zijn uitgeroepen, gaan we het opnieuw proberen.
Het Bestuur nodigt u daarom van harte uit om aanwezig te zijn op dinsdag 15 februari a.s. om 19:30 uur in de kantine van ons clubgebouw.

Agenda:

 • Notulen Algemene Voorjaars Ledenvergadering 2021
 • Behandeling Jaarverslag over het seizoen 2020-2021
 • Behandeling Financieel Jaarverslag over het seizoen 2020-2021
 • Verslag van de Kascommissie
 • Behandeling voorstel tot wijziging van de Statuten van de vereniging
 • Uitleg rol van de Gedrag Code Commissie
 • Uitreiking van de lidmaatschapsspelden
 • Officiële verenigingsonderscheidingen
 • (her)verkiezing bestuursleden:
  * Marleen van Poelgeest (Secretaris Jeugd)

Toegang alleen met geldig Corona Toegang Bewijs !!

De vergaderstukken zijn op te vragen via bestuur@svhoofddorp.nl

Bestuur S.V. Hoofddorp