Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

Komende maand de algemene voorjaarsledenvergadering

Wij nodigen alle leden uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Voorjaars Ledenvergadering op donderdag 16 juni a.s. om 19:30 uur in de kantine van ons clubgebouw.

Op de agenda staan in ieder geval de behandeling van:

  • het voorstel voor de begroting voor het seizoen 2022-2023
  • het voorstel voor de contributie voor het seizoen 2022-2023
  • het concept van het nieuwe Vrijwilligersbeleid

 Een week voor de vergadering kunnen de volgende documenten digitaal worden opgevraagd bij het bestuur via het mailadres bestuur@svhoofddorp.nl

  • agenda van de vergadering
  • begroting seizoen 2022-2023
  • notulen najaarsvergadering van 5 februari 2022

 Laat ook je stem horen, vragen staat vrij en de koffie is warm.

Graag tot dan !!