Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

Verhoging van de contributie voor het seizoen 2022-2023

Tijdens de Ledenvergadering van donderdag 16 juni 2022 is besloten de contributie voor het seizoen 2022-2023 met 7½% te verhogen, om het hoofd te kunnen bieden aan de kostenstijgingen veroorzaakt door de inflatie.

Daarnaast is besloten om ook de selectietoeslag voor teams van af JO9 tem JO12 te verhogen van € 45,- naar € 50,- en de selectietoeslag voor teams JO13 t/m O23 te verhogen van € 60,- naar € 80,-

Bij een gelijkblijvende uitgavenpatroon was eigenlijk een verhoging van de contributie met meer dan 10% noodzakelijk.

Dit met name door de hoge stijging van de energietarieven en de stijging van de gebruiksvergoeding van onze velden.

Het bestuur vond een stijging van meer dan 10% echter niet acceptabel en heeft daarom voorgesteld een aantal voorzieningen / kostenposten uit de begroting te halen waardoor een stijging van 7½ % volstaat.

De Ledenvergadering heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.

TEAM CONTRIBUTIE
Senioren € 272,00
JO en MO 18-19 € 221,00
JO en MO 16-17 € 209,00
JO en MO 14-15 € 200,00
JO en MO 12-13 € 195,00
JO en MO 10-11 € 186,00
JO en MO 8-9 € 178,00
Benjamini’s € 130,00
Jeugd Selectie toeslag vanaf JO13 € 80,00
Jeugd Selectie toeslag vanaf JO9 t/m JO12 € 50,00
Niet-spelende leden € 50,00
Bestuurs- en commissieleden € 100,00
Leden van verdienste € 40,00
Ereleden