Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

In memoriam: Harry Bezuijen

In memoriam

 

Het bestuur van S.V. Hoofddorp heeft onlangs het trieste bericht ontvangen dat op
82 jarige leeftijd is overleden

Harry Bezuijen
Lid van Verdienste van S.V. Hoofddorp

Harry heeft zich vanaf 1998 op diverse terreinen actief ingezet en zich daarbij zeer
verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging. Zo was hij o.a. meerdere jaren actief
als Jeugdleider, en later ook als begeleider van de Zaterdag 1.
Daarnaast zette Harry zich actief in voor het verzendklaar maken van de
clubbladen, en verzorgde hij jarenlang het programmaboekje “Hoofddorp Thuis”.
Harry zal bij S.V. Hoofddorp altijd in dierbare herinnering blijven.
Wij betuigen de familie van Harry onze oprechte deelneming en wensen hen veel
sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Bestuur en leden van SV. Hoofddorp