Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

Verder op weg naar een rookvrije sportomgeving

In de afgelopen jaren worden er door steeds meer verenigingen acties ondernomen om te komen tot een rookvrije sportomgeving. Inmiddels zijn een aantal voetbalverenigingen al volledig rookvrij!
Ook binnen S.V. Hoofddorp zijn in de laatste twee jaar de eerste stappen gezet voor een rookvrije sportomgeving. Roken is daarbij tijdelijk alleen nog maar toegestaan op het terras aan de voorzijde van ons clubgebouw.

Binnenkort willen we een volgende stap zetten door ook het roken op het terras te gaan verbieden. We zijn daarbij nog aan het beoordelen of we voor de rokers toch nog een alternatieve plaats moeten bieden om toch te kunnen roken.
Deze plaats mag dan echter absoluut geen hinder opleveren voor de niet-rokers. Mochten onder onze leden hiervoor ideeën bestaan dan horen wij dat graag via ons mailadres bestuur@svhoofddorp.nl