Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

Nieuw bestuurslid Sponsorzaken: Sjef Maessen

Met ingang van 1 september 2022 is Sjef Maessen toegetreden tot het Bestuur van SV Hoofddorp. Hij neemt per die datum de portefeuille Sponsorzaken over van Co Erkemeij.

Sjef is een geboren en getogen Hoofddorper. Zijn opa was ons lid van verdienste Rinus van Kalmthout. Opa Rinus speelde ruim 500 wedstrijden voor de Hoofddorpsche Boys en droeg onze club altijd een warm hart toe. Sjef zelf voetbalde z’n hele jeugd bij SV Hoofddorp en speelde 6 seizoenen in Zondag 1. Nadien is hij naar RCH gegaan. Sjef is nu dus terug op het oude nest. Hij gaat als bestuurlid Sponsorzaken helpen om de club verder te laten groeien. Sjef is eigenaar van Servicestation van Kalmthout en heeft een breed netwerk binnen de Haarlemmermeer.

Co Erkemeij, die jarenlang de portefeuille Sponsorzaken onder zijn hoede had, blijft bestuurlid. Co gaat zich ontfermen over de portefeuille Accommodatie. Sjef’s officiële benoeming tot bestuurslid zal in de Najaarsledenvergadering geformaliseerd worden.

Mocht u geïnteresseerd zijn om SV Hoofddorp te sponsoren en daarmee de vereniging ook op sportief vlak verder te helpen groeien dan kunt u zich tot hem wenden of een mail sturen naar sponsorzaken@svhoofddorp.nl.