Mededelingen TOP NIEUWS

Donatie Schipholfonds meer dan welkom

Net als 3 jaar geleden hebben wij als SV Hoofddorp weer een donatie gekregen van het Schipholfonds.  Het Schipholfonds stimuleert sportief bewegen in de directe omgeving van Schiphol. Sportief bewegen brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan vitaliteit, gezondheid, integratie en verbroedering. Daarom helpen we verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties hun sportieve initiatieven op amateurniveau te realiseren via algemene en bijzondere donaties.  Die worden toegekend door het bestuur van het Schipholfonds.

Bij iedere aanvraag kijken we verder dan alleen beweging. We vinden het belangrijk dat sportieve initiatieven duurzaam zijn, dat we zoveel mogelijk mensen helpen uit alle lagen van de bevolking en dat er vrijwilligers worden ingezet. Het Schipholfonds is er voor jong en oud, maar ook voor mensen met een fysieke of geestelijke beperking.

Het Schipholfonds heeft ons een bedrag van 5580 euro toegezegd.  Dit bedrag moeten we besteden aan de aanschaf van een aantal specifieke (trainings-)materialen waarvoor wij eerder dit jaar een gedetailleerd verzoek hebben ingediend.  Wij zijn uiteraard heel erg blij met deze donatie.

Op de foto staan Jeroen van der Werff en Serge de Reus die namens SV Hoofddorp de cheque uit handen van Teun de Nooijer en Rolf Groot, bestuursleden van het Schipholfonds, in ontvangst nemen.