Evenementen TOP NIEUWS

S.V. Hoofddorp Kerstdiner 2022 in een nieuw jasje!

Na de als gevolg van de Covid-pandemie onderbroken traditie is het S.V. Hoofddorp Kerstdiner terug! Na de succesvolle en breed gewaardeerde edities van 2017-2018 en 2019 hebben wij de edities van 2020 en 2021 helaas moeten schrappen. Maar dit jaar gaan we er weer vól voor, op woensdag 14 december 2022.

Overigens hebben we wél besloten om deze editie in een nieuw jasje te steken. We zullen uiteraard weer de kantine ombouwen tot sfeervol restaurant, maar doen dat zoveel mogelijk met ons eigen meubilair in een gloedvolle Kerst-ambiance.  Het Kerstdiner zal ook weer worden bereid en uitgeserveerd door vrijwilligers en leden van onze SV Hoofddorp.  Zij zullen ook gastheer of –vrouw aan tafel zijn bij de deelnemers.

In de wijze van uitnodigen en toelaten van deelnemers is overigens wél iets veranderd. Om het evenement aan een intensievere clubbinding te laten bijdragen, verzoeken wij onze actieve- en inactieve leden en vrijwilligers,  kwetsbare kandidaten voor te dragen die een mentale steun in de rug kunnen gebruiken. Dat kunnen mensen uit de familie zijn ([groot]vaders, [groot]moeders) maar ook medemensen uit het sociale netwerk (buren, andere bekenden), waarvan bij aanmelder bekend is dat deze door privéomstandigheden een lastig jaar doormaken. Er zijn echter enkele (beperkende) voorwaarden vooraf, te weten:

Kandidaten dienen tenminste 70 jaar oud te zijn, zelfstandig te kunnen lopen (eventueel met rollator of driepoot) en -eten. Helaas kunnen wij in de kantine géén scootmobielen ontvangen. Ook dient  in de inschrijving een motivatie opgenomen te worden, waarom deelname voor deze kandidaat een mentale steun in de rug betekent. Op basis van de inschrijvingen zal het organisatiecomité beslissen over een definitieve deelname.  Voor iedere kandidaat dient een afzonderlijk  inschrijfformulier te worden gebruikt.  Ieder lid of vrijwilliger van SV Hoofddorp kan maximaal 2 kandidaten inschrijven.

Ook met betrekking tot het vervoer van toegelaten deelnemers zijn veranderingen aangebracht. We gaan er vanuit dat ingeschreven personen in staat zijn of zelfstandig of met hulp van familie, bekenden of beschikbare vervoerinstanties (Regiorijder o.g.) naar het S.V. Hoofddorp Kerstdiner te komen en weer naar huis te gaan.  Desalniettemin bestaat er een beperkt beschikbare mogelijkheid om deelnemers te halen en te brengen.

De inschrijving moet worden gedaan door een lid van onze vereniging of uit onze vrijwilligersorganisatie.

Inschrijving kan middels het invullen van bijgaand  webformulier.  <== klik daar

Alle communicatie m.b.t. inschrijvingen en deelname geschiedt tussen het organisatiecomité en het desbetreffende lid dat de inschrijving heeft verzorgd. Dat betekent dus dat het betreffende lid ook zélf de kandida(t)a(en) dient te infomeren.

Inschrijvingen zijn welkom tot en met zaterdag 3 december 2022. Het organisatiecomité informeert de betreffende leden uiterlijk op zaterdag 10 december aanstaande over acceptatie van deelname.

Hoewel we het bijna zouden vergeten, er is nog steeds sprake van Covid-19 maatregelen. Wij houden ons daarbij aan de adviezen en richtlijnen vanuit RIVM en Rijksoverheid. Wij stellen het op prijs als onze gasten dat ook doen!

Wij kijken uit naar jullie inschrijvingen en rekenen op een mooi, gloedvol en hartverwarmend Kerstdiner.

Het organisatiecomité,

Marleen van Poelgeest
Jeroen van der Werff
Co Erkemeij
Jos van Bakel