Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

Veilig sportklimaat

De maatschappij krijgt steeds meer te maken met vormen van grensoverschrijdend gedrag.
Ook binnen de voetbalsport wordt helaas soms grensoverschrijdend gedrag door kinderen, ouders, leden, trainers, toeschouwers, bestuursleden of vrijwilligers gesignaleerd.

    Gedragsregels:

Om te zorgen voor een prettig klimaat binnen onze vereniging, en ter voorkoming van ongewenst gedrag, hebben we gedragsregels opgesteld.
Openheid en respect voor elkaar staan daarbij hoog in het vaandel en het moet duidelijk zijn dat voor machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie, agressie & geweld, en dergelijke geen plaats is.
Onze vereniging en sportcomplex moeten immers een veilige plek zijn voor allen die er vertoeven.

Bij overtreding van de gedragsregels worden betreffende spelers daarop aangesproken en worden bij herhaling of ernstig wangedrag sancties opgelegd.

Voor de inhoud van de gedragscode verwijzen wij naar de pagina van onze Gedragscode Commissie op onze website.

    VOG verklaring:

Om de kans op grensoverschrijdend gedrag te verkleinen en de veiligheid van onze jeugdspelers te waarborgen, wordt daarnaast voor alle jeugdtrainer en leiders een VOG verklaring aangevraagd.

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid & Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor hun inzet als begeleider van jeugdige spelers. Op advies van het NOC/NSF vragen wij iedere 3 jaar voor al onze jeugdbegeleiders een nieuwe VOG aan.

Mocht je ondanks de maatregelen die wij treffen toch te maken krijgen met (een vorm van) ongewenst gedrag en dit willen melden of bespreken met een onafhankelijk persoon, neem dan contact op met onze Vertrouwen Contact Person Mariska Meijer via mail: info.mystone@kpnmail.nl of tel. 06-1127 0873