Bestuursmededelingen

Ledenvergadering maandag 15 mei 2023

Graag nodigen wij onze leden uit om aanwezig te zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 15 mei a.s.

Tijdens deze vergadering staan de volgende punten op de agenda:

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 2. Notulen van de Ledenvergadering van 13 juni 2022
 3. Jaarverslag van het seizoen 2021-2022
 4. Financieel jaarverslag van het seizoen 2021-2022
 5. Verklaring Kascommissie
 6. Begroting voor het seizoen 2023-2024
 7. Behandeling voorstel voor de contributie van het seizoen 2023-2024
 8. Bestuurswijzigingen

Aftredend:

 • Op eigen verzoek Onur Ozyigit (bestuurslid Communicatie)
 • Herbenoembaar John Haakman (Secretaris) en Inge de Graaf (Jeugd Voorzitter)
 • Niet herbenoembaar Co Erkemeij (bestuurslid Sponsorzaken)

Voor de openstaande vacatures wil het bestuur graag voordragen:

 • Co Erkemeij voor bestuurslid Accommodatie
 • Sjef Maessen voor bestuurslid Sponsorzaken

Openstaande vacature

 • Bestuurslid Communicatie

(tegen)kandidaten kunnen zich voor de Ledenvergadering melden bij het Dagelijks bestuur via de mail bestuur@svhoofddorp.nl

 1. Uitreiking lidmaatschapsspelden
 2. Rondvraag

We hopen op een grote opkomst van onze leden.
Inloop vanaf 19.30 u. en aanvang 20.00 u.

De vergaderstukken zijn beschikbaar vanaf 8 mei 2023, en kunnen worden opgevraagd via bestuur@svhoofddorp.nl