Aanvraag Snipperdag

Onur Ozyigit

Het verzoek voor een snipperdag moet door de wedstrijdsecretaris van de vereniging schriftelijk ingediend worden bij de competitieleider van de KNVB District WEST 1 en kan uiterlijk tot dinsdag 12.00 uur voor aanvang van de wedstrijd worden aangevraagd. Verzoeken die later binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Voor het aanvragen van een snipperdag geldt een uiterste datum van 5 (zaterdagvoetbal) en 6 maart (zondagvoetbal) 2022. Hieronder staat alle specifieke informatie vermeld.

In de categorie B-veldvoetbal is het per seizoen mogelijk per team voor één wedstrijd een snipperdag aan te vragen. Deze aanvragen worden in de periode van start competitie tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld. Het is niet mogelijk een snipperdag aan te vragen voor een bekerwedstrijd. Onder de B-Categorie vallen senioren vanaf reserve 4e klasse, junioren vanaf 2e klasse, Meisjes-voetbal en alle pupillen.

Daarnaast is het mogelijk om in overleg met de tegenstander een wedstrijd te verplaatsen.
Er moet dan meteen een nieuwe datum worden afgesproken (het is dus niet meer zo dat deze wedstrijden door de KNVB opnieuw worden ingepland!).

Verzoek
Een snipperdagverzoek moet uiterlijk op dinsdag 12.00 uur bij het betreffende district binnen zijn. Voor dit seizoen worden snipperdagverzoeken verleend tot en met 5 en 6 maart 2022.
Na de aanvraag krijgen alle betrokkenen via de wedstrijdwijzigingen een bericht van de verplaatsing. Het in onderling overleg verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als snipperdag.