Over sv Hoofddorp

Onur Ozyigit

Klik op + om gedeelte te openen..

S.V. Hoofddorp bestaat al sinds 1927! De voetbalvereniging uit Hoofddorp is in juni 1969 voortgekomen uit de fusie van E.T.O. (Eerlijk Ter Overwinning) en Hoofddorp Boys. De vereniging heeft inmiddels 1800 leden in ruim 110 voetbalteams. Binnen de vereniging is volop aandacht voor jeugdvoetbal (waaronder de Benjamini’s vanaf 5 jaar), vrouwen- en meisjesvoetbal als ook senioren- en veteranenvoetbal. Het eerste zondagelftal van S.V. Hoofddorp speelt vanaf het seizoen 2017/2018 in de 1e klasse K.N.V.B., waar het afgelopen seizoen naar promoveerde. De thuishaven van de vereniging is gelegen aan sportcomplex De IJvelden te Hoofddorp.

“S.V. Hoofddorp wil met al haar vrijwilligers en bestuurlijk en technisch kader en met behulp van sponsors, donateurs en begunstigers op kwalitatief hoogwaardige wijze voor haar ruim 1.500 leden (en een nog grotere achterban) een maatschappelijke en recreatieve functie in relatie tot voetbal vervullen, waarbij met respect voor elkaar en voor de geldende normen en waarden op vriendschappelijke en sportieve wijze met competitievoetbal plezier in het amateurvoetbal wordt verkregen en waarbij alle mogelijke verenigingsfaciliteiten en activiteiten aan de leden worden aangeboden; mede om aanwezige ambitieuze en sportieve kwaliteiten te ontplooien”.
Naast de vele jeugd- en seniorencompetities waarin de ruim 90 teams in uitkomen, worden ook wekelijks trainingen georganiseerd voor selectieteams en recreatieve teams, waarbij elke speler altijd over meer dan voldoende trainingsfaciliteiten beschikt. Ook sociale activiteiten zijn in de ogen van S.V. Hoofddorp van groot belang voor de onderlinge verhoudingen van mensen. Voor de volwassenen zijn er gezellige klaverjasavonden, alsmede een muzikale Slotavond ter afsluiting van het voetbalseizoen; voor de jongeren worden activiteiten georganiseerd op zowel sportief als sociaal gebied. Voorbeelden daarvan zijn de zelf georganiseerde jeugdtoernooien (twee groots opgezette toernooien met Pasen, aan het einde van het seizoen en het eindejaar zaalvoetbaltoernooi voor de jongste jeugd in de kerstvakantie). Voor de allerjongsten is het jaarlijkse Sinterklaasfeest één van de hoogtepunten. Voor het Hoofddorpse bedrijfsleven organiseert de vereniging jaarlijks het voetbaltoernooi Ondernemers Toernooi en is de K.N.V.B. met haar trainerscursussen en aftrapbijeenkomsten een vaak geziene gast op De IJvelden. Maatschappelijk zet S.V. Hoofddorp zich in voor het welzijn en de veiligheid van haar leden op en rond het complex en worden regelmatig sociale en culturele doelen ondersteund.

De grote betrokkenheid van de leden bij hun vereniging blijkt uit het feit, dat S.V. Hoofddorp beschikt over ca. 300 gemotiveerde kaderleden, die de vereniging geheel vrijwillig en met plezier ondersteunen. Zowel kantinediensten, bestuursfuncties, onderhoud van velden en accommodatie, fondswerving en sponsoring, wedstrijdsecretariaten en scheidsrechtersinzet etc. worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd. Met het groter worden van de vereniging is het aantal vrijwilligers met uitstekende kwaliteiten meer dan evenredig meegegroeid.

Normen en waarden staan bij de S.V. Hoofddorp hoog in het vaandel. Het bestuur heeft beleid ontwikkeld, waarmee criminaliteit, vandalisme en onsportief gedrag in de kiem wordt gesmoord. Alle leden en hun begeleiders tonen elke week weer een sterk normen- en waardenbesef zowel binnen als buiten het veld; de onderlinge sociale controle is groot. Afwijkend gedrag wordt niet geaccepteerd, zo nodig volgen passende sancties. De commissie handhaving gedragscode is een door het bestuur ingestelde adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van de gedragsregels. Alle geledingen van S.V. Hoofddorp bevorderen in hoge mate teamgevoel, sportiviteit en respect voor elkaar. De moraal voor contributiebetaling is door de betrokkenheid van leden bij hun club zeer hoog. De sportieve uitstraling van de vereniging is professioneel; het dragen tijdens de wedstrijden van een uniform tenue conform een moderne kledinglijn van het Italiaanse kledingmerk ERREA is voor alle leden binnen de vereniging verplicht gesteld.

Een voetbalclub bestaat vrijwel uitsluitend uit mensen. Een goede relatie met iedereen is daarom van groot belang. Handhaven en zo nodig bijbrengen van normen en waarden, een open communicatie, adequaat informeren, het organiseren van activiteiten en het luisteren naar alle geledingen zijn het cement va het verenigingsleven. Voor trouwe leden en bijzondere leden in de organisatie zijn er verenigingsonderscheidingen die tijdens beslissingsvormende ledenvergaderingen worden uitgereikt. S.V. Hoofddorp intensiveert ook regelmatig de contacten met Gemeente, K.N.V.B., de B.V.O.’s (Betaald Voetbal Organisaties), alsmede de relatie met haar leden, vrijwilligers, donateurs en sponsors. Voor de laatste groep worden regelmatig evenementen georganiseerd, die voor een hechte band van sponsors met hun vereniging zorgdragen. De relatie met de pers is persoonlijk en informeel.

De Hoofddorpse voetbalvereniging stelt zich ten doel om haar leden op een kwalitatief hoogwaardig niveau te laten spelen, waarbij het spelplezier zowel bij prestatief als recreatief voetbal centraal staat. Een deskundig intern scoutingapparaat van vele vrijwilligers zorgt er samen met begeleiders, coaches en technische staf voor, dat elk spelend lid de plek krijgt binnen het team die bij hem/haar past. Zo’n vijfentwintig betaalde en betrokken trainers helpen de selectieteams van jeugd en senioren hun sportieve ambities waar te maken. Aan de club is een professioneel looptrainer verbonden. Het in eigen beheer opgestelde Technisch en Organisatorisch Jeugdplan is de basis voor een goede doorstroming van talent naar het eerste elftal van S.V. Hoofddorp, waarmee het naar het hoogste niveau van het amateurvoetbal wil (beleidsplan “S.V. Hoofddorp Omhoog”). Als sportief talent hogerop wil, is het jeugdbeleid ook basis voor een verdere carrière bij een B.V.O. S.V. Hoofddorp kent als Officiële Partnerclub een hecht samenwerkingsverband met AFC Ajax en die een zorgvuldige overgang op sociaal, sportief en financieel gebied van onze talenten naar het betaalde voetbal garandeert. De jeugdopleiding van S.V. Hoofddorp is onlangs door de K.N.V.B. regionaal gecertificeerd.

De ambitie van S.V. Hoofddorp is om in het komend seizoen zich minimaal in de 1e klasse te handhaven, om van daaruit met de jonge talentvolle spelersgroep verder te bouwen naar een stap hogerop. De keuze daarbij is om de groei en kwaliteitsverbetering gestructureerd en geleidelijk te laten gebeuren. De resultaten moeten naar de mening van de vereniging met eigen kweek en echte Hoofddorpers worden behaald, versterkte door voetballers van buitenaf; zonder dat daarvoor vergoedingen worden betaald. Een professionele trainersstaf en goed opgeleide medische begeleiders ondersteunen de sportieve aspiraties.

De vereniging hecht aan goede contacten met haar leden, vrijwilligers en sponsors. Maar ook met aan alle bij de club indirect betrokken partijen zoals overheid, K.N.V.B., B.V.O.’ s en pers. Met elke groep wordt op eigen wijze pro-actief en op open wijze gecommuniceerd. Naast overleg worden daartoe ook eigen media ingeschakeld zoals de 14-daagse nieuwsbrief met het laatste nieuws over de club, die per e-mail naar alle leden wordt verzonden. Leuke en interessante wetenswaardigheden over de vereniging worden op de eigen Facebook-pagina geplaatst. Actuele informatie voor leden en alle andere betrokkenen is tevens te verkrijgen via de website www.svhoofddorp.nl, waar volop ruimte voor foto’s en verslagen is op de eigen teampagina’s van alle S.V. Hoofddorpteams. Door middel van persberichten en persoonlijke contacten worden media voorzien van belangrijke clubinformatie of sportief nieuws.

Sponsoring is evenals de inzet van vrijwilligers noodzakelijk om de sportieve en maatschappelijke ambities van S.V. Hoofddorp mede mogelijk te maken. Het sponsorbeleid is erop gericht om met bij de vereniging passende geldschieters op verantwoorde wijze gelden bijeen te brengen. De kwantiteit en diversiteit van de thans ruim 20 hoofdsponsors garandeert een onafhankelijke en evenwichtige balans tussen bijdrage en tegenprestatie van de club. Vanuit de sponsors is geen enkele beleidsinvloed bij de vereniging mogelijk.

Het bestuur van S.V. Hoofddorp bestaat uit ervaren leden, die door jarenlange bestuurlijke of maatschappelijke activiteiten in het bedrijfsleven hun sectie professioneel leiden. Ook door adequate eigen voetbalprestaties is kennis op voetbalgebied in ruime mate aanwezig. Om de belangen van de jeugdgeledingen op de juiste wijze te behartigen, is een jeugdbestuur geformeerd dat door de jeugdvoorzitter en jeugdsecretaris wordt vertegenwoordigd in het Hoofdbestuur. Voor alle bestuursfuncties zijn deskundige en ervaren specialisten in het bestuur aanwezig.

Sinds jaren is S.V. Hoofddorp een financieel sterke vereniging met een positief eigen vermogen en een gezonde liquiditeit. Uitgaven en inkomsten worden jaarlijks vooraf gebudgetteerd en regelmatig bijgestuurd. Contributieverhogingen zijn er niet om tekorten te dekken, maar worden uitsluitend doorgevoerd als daarmee in het belang van de leden, de kwaliteit van de vereniging omhoog wordt gebracht. Inkomsten worden verkregen uit kantineopbrengsten (20%), lidmaatschapsgelden (55%), sponsorbijdragen (18%) en overige inkomsten (7%).

De vereniging beschikt over een zestal velden met twee grassmastertrainingsvelden (natuurgras met 7% ingeweven kunstgras). Twee velden beschikken over hoogwaardige kunstgras met veldverlichting en zijn geschikt voor het spelen van avondwedstrijden. Het hoofdveld heeft een zit- en staantribune en is rondom voorzien van representatieve reclameborden. Het clubgebouw beschikt over een moderne en ruime bestuurskamer en sponsorhome. Er zijn aparte ruimtes voor wedstrijdsecretariaat, jeugdbestuur, redactie clubblad, instructieruimte en vergaderruimtes. De teams kunnen gebruik maken van 18 kleedkamers met prima douchefaciliteiten. Op het complex bevindt zich een zeer ruime en gezellige, professioneel geoutilleerde kantine en keuken, waar op vele avonden sfeeractiviteiten voor leden worden georganiseerd. Op de wedstrijddagen worden de consumpties op een professionele manier verstrekt door een zeer bekwame crew van vrijwillige kantinemedewerkers.

Elke dag opnieuw probeert S.V. Hoofddorp zich in alle geledingen te verbeteren. Niet alleen op sportief gebied, maar ook bestuurlijk, organisatorisch of technisch. Door steeds opnieuw kritisch naar zichzelf te kijken en open te staan voor suggesties. Waarmee de kwaliteit van de vereniging in het belang van de leden opnieuw op allerlei gebied kan worden verbeterd. Een tweede kunstgrasveld en extra kleedkamerfaciliteiten zijn inmiddels gerealiseerd om leden en hun gasten service te kunnen bieden die past bij de uitstraling van S.V. Hoofddorp. De leden worden telkens weer gestimuleerd om mee te denken en mee te werken aan een uitstekende verenigingsorganisatie om daarmee blijvend een financieel gezonde, sportieve, succesvolle en vooral plezierige voetbalvereniging te zijn. Een sterk kader gaat met overtuiging verder met het bouwen aan een rooskleurige toekomst voor S.V. Hoofddorp. Er kan gesproken worden over een kwalitatief groeiend actieve club; kortom “voetbal met hart en ziel”.