Verklaring Omtrent Gedrag

Onur Ozyigit

Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn voor iedereen, en voor minderjarigen in het bijzonder.
Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers.
Het NOC*NSF en de KNVB stimuleren dit ook bij hun leden.

Wie moet een VOG inleveren?
Het bestuur van S.V. HOOFDDORP onderschrijft het belang van een VOG voor vrijwilligers.
Wij vragen alle vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen of andere kwetsbare personen, om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
Denk hierbij onder meer aan de teamleiding (leiders, trainers, en verzorgers), scheidsrechters, EHBO-ers, en leden van het Jeugdbestuur.
Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van die persoon. S.V. Hoofddorp krijgt een VOG als er geen strafbaar feit is gepleegd door de vrijwilliger dat relevant is voor de betreffende functie.

Waarom een VOG?
Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Het vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

Hoe vraag ik een VOG aan?
Het aanvragen van een VOG als S.V. HOOFDDORP-vrijwilliger is gratis. Onze vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een e-mail toegestuurd. Via een link in die e-mail komt hij/zij terecht op de site van Justis, waarin hem/haar gevraagd wordt de verklaring digitaal in te vullen. Hiervoor moet hij/zij met zijn/haar DigiD inloggen.

Binnen 8 weken ontvangt de aanvrager zelf al dan niet de VOG per post. Deze moet (op papier) ingeleverd worden bij de ledenadministratie van S.V. HOOFDDORP. De VOG is dan 2 jaar geldig, daarna krijgt de vrijwilliger weer het verzoek om een nieuwe VOG te overleggen.

Wat als ik geen VOG inlever?
Uiteraard staat het een ieder vrij om niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2018-2019 stelt S.V. HOOFDDORP het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen geen vrijwilligersfunctie meer bekleden. Als bestuur van S.V. HOOFDDORP zijn wij ons ervan bewust dat wij onze vrijwilligers iets vragen wat enige inspanning kost. Wij hopen echter op een ieders begrip en willen u alvast hartelijk danken voor de medewerking.

Wat doet S.V. Hoofddorp met de VOG verklaringen?
De papieren VOG scannen wij in. Het digitale bestand bewaren wij in onze digitale ledenadministratie; Sportlink. In Sportlink houden wij ook per vrijwilliger bij tot wanneer de VOG geldig is. Het papieren exemplaar bewaren wij. Wanneer een VOG na 2 jaar verlopen is, worden de digitale kopie én het papieren exemplaar vernietigd zodra de ledenadministratie een nieuwe VOG ontvangt, of wanneer de vrijwilliger niet meer in functie is.