Vul hieronder het aanmeldingsformulier in om u in te schrijven.

1234 AB

LET OP: 

Als je in een "Meiden team" ingedeeld wilt worden, klik hieronder "Meidenvoetbal" aan. Anders word je ingedeeld in een jongens team.

Privacy

Uw privacy is erg belangrijk en met persoonlijke gegevens gaan we zorgvuldig om. Wilt u weten hoe wij met deze gegevens omgaan dan verwijzen wij u graag naar onze Privacyverklaring. U kunt deze hier downloaden:

Machtiging Automatische Incasso

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SV Hoofddorp om van het hierboven genoemde bankrekeningnummer de jaarlijkse contributie en de overige in de aanhef genoemde bedragen af te schrijven. Tevens verklaart ondergetekende dat de vermelde gegevens op dit formulier volledig en juist zijn ingevuld.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-. U ontvangt nadat u dit formulier heeft verzonden een betalingsverzoek (tikkie).