Stars in their Eyes

Onur Ozyigit

Achtergrond bij Stars in their Eyes

Het Wereldkampioenschap Voetbal vond in 2010 plaats in Zuid-Afrika. Een land dat volgens
velen het mooiste land ter wereld is, echter de mogelijkheden voor de plattelandsjeugd en de
jeugd in de townships (krottenwijken) zijn zeer beperkt. Er heerst armoede. Dezelfde situatie
als in vele Afrikaanse landen. ‘Stars in their Eyes’ is een Nederlands project dat voetbal met
menselijke toewijding combineert. Hierdoor creëert Stars nieuwe kansen voor de jeugd.
Stars weet dat sport het krachtigste instrument is waarmee sociale veranderingen in Zuid-
Afrika en andere ontwikkelingslanden verwezenlijkt kunnen worden. Stars zette de mondiale
media aandacht rond de WK 2010 in om duurzaam bij te dragen aan de toekomst van de
achtergestelde gemeenschappen van Zuid-Afrika. In dit verband was de WK 2010 niet alleen
voor Zuid-Afrika, maar voor het hele Afrikaanse continent van zeer groot belang geweest.

Doelstelling
De doelstelling van Friends of Stars in their Eyes is het verbeteren van leefomstandigheden
in de achtergestelde gemeenschappen. Stars staat voor mooie nieuwe toekomstdromen van
de jeugd. Er zijn nauwelijks sportstructuren. Kinderen komen veelal terecht in de criminaliteit
en hebben nauwelijks kansen. Er is op het platteland van Zuid-Afrika een zwakke
infrastructuur en in vele gemeenschappen een drastisch tekort aan sportfaciliteiten. Ook is er
in de Zuid-Afrikaanse plattelandse sportwereld vrijwel geen know-how en technische
expertise beschikbaar. Stars levert een krachtige bijdrage aan het verbeteren van
bovengenoemde situatie. Daarnaast levert Stars intensieve kennis en ervaring op het gebied
van sport. Dit zorgt voor een krachtig project. Nieuwe toekomstperspectieven leiden
uiteindelijk tot sociale stabiliteit op het Zuid-Afrikaanse platteland.

Het proces
Stars heeft samen met Zuid-Afrikaanse sportfunctionarissen 40 voetbalclubs in de Zuid-
Afrikaanse achterstandswijken geselecteerd. In Nederland doen vervolgens ook
voetbalclubs aan Stars mee. Voetbalclubs die gemotiveerd zijn om vanuit de voordelen van
de Nederlandse voetbalwereld, een bijdrage aan de achtergestelde, sportieve jeugd in Zuid-
Afrika te leveren. Deze Nederlandse en Zuid-Afrikaanse clubs, inclusief de hele (dorps)-
gemeenschap, worden door middel van “twinning” (één-op- één-samenwerkingsverbanden)
aan elkaar verbonden.

Naast de voetbalvaardigheden brengt Stars cruciale ‘life skills’ zoals HIV/AIDS preventie,
voorkomen van tiener zwangerschappen, sociale vaardigheden, normen en waarden,
gezondheid en opvoeding onder de aandacht. Zuid-Afrikaanse ex-voetbalprofessionals
werden opgeleid tot mentors en coördinatoren. Zij worden door Stars op langdurige basis
aan specifieke dorpsgemeenschappen verbonden. De coaches en mentoren hebben als
hoofdopdracht het ontwikkelen van spelers die naast talent ook ‘stars in their eyes’ hebben…
de kracht en de wil om succesvol te zijn! Hierbij maken ze gebruik van
begeleidingsmethodieken die in Nederland en in het buitenland hun effect hebben bewezen.
De belangrijkste ambassadeur van Stars in their Eyes in Zuid-Afrika is de door Stars
opgeleide voetbal coach Desiree Ellis, momenteel bondscoach van het Zuid-Afrikaanse
vrouwenelftal (Banyana Banyana).

Inmiddels zijn naast voetbal ook andere sporten en activiteiten opgenomen in het
programma, zoals netball, rugby, dansen en het maken van muziek.
Stars streeft naar duurzame resultaten. Daarom zoekt Stars gerichte samenwerking met
bestaande werkgelegenheidsinitiatieven en andere sociale projecten. Stars creëert
mogelijkheden tot samenwerking, voor organisaties met alle denkbare achtergronden.
Kortom: één plus één kan drie zijn!

De resultaten
30 dorpen (clubs) in Zuid-Afrika worden ondersteund door de stichting.
20 gezondheidsposten zijn op het Zuid-Afrikaanse platteland ontwikkeld.
20 Zuid-Afrikaanse achterstandsscholen werken samen met Nederlandse scholen door
middel van ‘e-learning’.Een internationale televisiedocumentaire over dit project is
gerealiseerd.
Ca. 10.000 kinderen zijn dagelijks met activiteiten bezig georganiseerd door Stars in their
Eyes.
Op de meeste deelnemende scholen krijgen de kinderen een maaltijd (vaak de enige
normale maaltijd op een dag) en kunnen zij na schooltijd deelnemen aan sport- of culturele
activiteiten.
40 Stars- jongeren volgen een universitaire opleiding.
.
Friends of Stars in their Eyes en S.V. Hoofddorp
S.V. Hoofddorp is officieel partner van de stichting Friends of Stars in their Eyes en
ondersteunt de doelstellingen. (Zie ook de grote banner achter het doel op ons hoofdveld)
Binnen S.V. Hoofddorp is Chris Schuthof bereid gevonden om als onze ambassadeur op te
treden.

Om ook daadwerkelijk invulling te geven aan de steun aan de stichting, organiseren Chris
Schuthof , Karin Rietbergen, Marleen van Poelgeest en Mark van Poelgeest de Stars in their
Eyes voetbaldagen, waarbij de voetballende jeugd van S.V. Hoofddorp gedurende drie
dagen voetbalclinics krijgen van S.V. Hoofddorp trainers. Op de derde dag is inmiddels een
groots waterspektakel een vaste afsluiting van deze dagen. De dagen zijn uitstekend
verzorgd, er wordt gezorgd voor eten en drinken. Elke deelnemer ontvangt een eigen Stars
in their Eyes tenue en een aandenken aan deze drie dagen. Het batig saldo van deze
voetbaldagen wordt ter beschikking gesteld aan de stichting Friends of Stars in their Eyes .