Evenementen Mededelingen TOP NIEUWS

Gezellige avond voor ouders en trainers/leiders over betere prestaties en sterkere club!

Gezellige avond voor ouders en trainers/leiders over betere prestatiesen sterkere club!Kinderen kunnen een hele uitdaging zijn. Soms zit je met je handen inhet haar! En wat doe je dan? Daarover gaat de humoristischetheatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’, die op woensdag 14september bij onze club te zien is. Meld je nu aan opwww.positiefcoachen.nl/voorstellingen/hoofddorp, want dit mag je nietmissen!In de voorstelling zien we Maarten, die het als vader én coachpositiever probeert te doen. Want dat zou goed werken, heeft hijgehoord. Op weg naar betere prestaties, minder incidenten, minderkinderen die afhaken in de sport en meer plezier voor iedereen bij declub. Maar in de praktijk blijkt dat nog niet zo makkelijk te zijn…Deze voorstelling is van stichting Positief Coachen, bekend van o.a.‘Wel winnen, hè!’, en wordt omarmd door NOC*NSF. Leuk en interessantvoor ouders en trainers / leiders (maar ook de bestuurs- encommissieleden zijn welkom!).De uitvoering op woensdag 14 september aanstaande wordt gehouden in onzekantine. De inloop is vanaf 19.15 uur, de voorstelling zelf is van 19.30tot 20.45 uur (zonder pauze).De toegang is normaal €15, maar dankzij subsidie dit keer gratis. Welmoet je je van tevoren aanmelden. Dat kun je snel en makkelijk doen viawww.positiefcoachen.nl/voorstellingen/hoofddorp. Daar is ook meerinformatie te vinden, zoals de trailer.Tot woensdag 14 september! En uh…. vraag aan anderen bij de club of zijook meegaan, dan maken we er een gezellige avond van met z’n allen.