Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

Nieuwe verlichting in gebruik genomen

Recent hebben wij de veldverlichting op onze 4 kunstgrasvelden vervangen.  Er zijn door LI Sports uit Goes 32 nieuwe LED armaturen geplaatst.  De investering bedroeg meer dan EUR100.000.  Met deze investering hopen wij 3.600 kWh stroom per jaar te besparen.  De Provincie Noord-Holland heeft toegezegd voor deze investering een subsidie beschikbaar te stellen voor een maximal bedrag van EUR25.000.  Wij zijn de Provincie Noord-Holland dankbaar voor hun bijdrage aan het verduurzamen van de veldverlichting op ons complex.