Bestuursmededelingen TOP NIEUWS

Onze club ontvangt predicaat “Richtlijn Veilig Sportklimaat”

S.V. Hoofddorp ontvangt predicaat van de Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat

 

 

Op zaterdag 11 maart 2023 ontving het bestuur uit handen van Wethouder Mariëtte Sedee “De Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat”.

 

 

 

 

In deze richtlijn zijn voorwaarden opgenomen die Haarlemmermeerse verenigingsbestuurders belangrijk vinden op het gebied van een Veilig Sportklimaat.
De richtlijn is opgesteld door Team Sportservice samen met een aantal Haarlemmermeerse verenigingen en bevat 3 belangrijke onderdelen:

  • De vereniging heeft minimaal 1 geschoolde vertrouwenscontactpersoon (VCP) en de contactgegevens zijn voor alle leden zichtbaar, bijvoorbeeld op de website
  • Trainers/coaches die werken met kwetsbare doelgroepen zijn in het bezit van een geldig VOG; het gaat hier o.a. om jeugd t/m 18 jaar en G-sporters
  • Positieve sportcultuur is geborgd in het beleid
  • Er is een paragraaf opgenomen in het huishoudelijk reglement
  • Er zijn gedragsregels en deze zijn zichtbaar voor alle leden
  • Er is een protocol hoe te handelen bij incidenten

S.V. Hoofddorp behoort hiermee tot één van de eerste sportverenigingen die dit predicaat in ontvangst mocht nemen.