Bestuursmededelingen

In memoriam: Jan Combee

Het bestuur van S.V. Hoofddorp heeft het trieste bericht ontvangen dat op 76 jarige leeftijd is overleden

Jan Combee

Lid van Verdienste van S.V. Hoofdorp

Jan heeft zich vanaf 1990 op diverse terreinen actief ingezet voor onze vereniging. In eerste instantie als leider van het team van zijn zoon, en vanaf 1994 als wedstrijd secretaris van de toenmalige A-junioren (de huidige onder 18 & 19 jaar).

Vanaf het jaar 2000 was Jan een zeer gewaardeerde gastheer in ons wedstrijd secretariaat op zowel de zaterdag- als de zondagmiddag.

Jan zal bij S.V. Hoofddorp altijd in dierbare herinnering blijven.

Wij betuigen de familie van Jan onze oprechte deelneming en wensen hun veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Bestuur en leden van SV. Hoofdorp