Bestuursmededelingen

In memoriam: Ria van Scheppingen

Het bestuur van S.V. Hoofddorp heeft onlangs het trieste bericht ontvangen dat op 75 jarige leeftijd is overleden

Ria van Scheppingen

 

Wij betuigen de familie van Ria onze oprechte deelneming en wensen hun veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

                                                                       Bestuur en leden van SV. Hoofddorp