Evenementen

Aanmelden voor Kerstdiner 2023

S.V. Hoofddorp organiseert ook dit jaar weer een speciaal Kerstdiner voor kwetsbare ouderen die een mentale opkikker kunnen gebruiken! Het diner staat gepland op vrijdag 15 december.

Dit jaar roepen wij onze jeugd- en seniorenleden op om deelnemers voor te dragen die wat hun betreft daarvoor in aanmerking komen. Deelnemers mogen uit de familiekring ([groot]vaders, [groot]moeders) of sociale omgeving (goede bekenden, buren, e.d.) van onze leden komen.

Van belang is dat de aangemelde personen zich zelfstandig kunnen voortbewegen (al dan niet met stok of rollator) en zelfstandig kunnen eten. Wij kunnen géén scoot-mobiel inschrijvingen accepteren.

Vul het formulier in, beantwoord de gestelde vragen en verzend het formulier. Beoordeling van de inschrijvingen geschiedt door het organisatiecomité waarbij de motivatie om iemand te kandideren zwaar zal meewegen.  Gezien het beperkte aantal plaatsen, behoudt het organisatiecomité zich het recht voor keuzes te maken wie wél en niet kan deelnemen.
Inschrijven kan tot uiterlijk zaterdag 2 december 2023.

Heeft u vragen of opmerkingen dan is het verzoek contact opnemen per e-mail naar: josvanbakel.svhoofddorp@live.nl

LET OP! Alle communicatie over aanmelding en deelname geschied tussen organisatiecomité én betreffende lid dat de aanmelding heeft verzorgd. Het betreffende lid dient de communicatie met de aangemelde relatie te verzorgen! Zorg er dus voor dat je bereikbaar bent!

Inschrijven Kerstdiner 2023
Ik wil graag onderstaande persoon inschrijven voor het S.V. Hoofddorp Kerstdiner op vrijdag 15 december 2023.
Wij gaan ervan uit dat de door jou ingeschrevene zelfstandig of via door jou geregeld vervoer naar het Kerstdiner kan komen en weer opgehaald zal worden. Enkel als de ingeschrevene géén of slechts gedeeltelijk zelfstandig vervoer heeft kunnen wij hier invulling voor regelen.